เป็นการรวมตัวของกลุ่มชน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อแสวงหาปัจจัยการผลิตที่ดี แต่ราคาพอฟัง เพื่อลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งแสวงหาตลาดให้มวลสมาชิก (ผลิตแล้วมีที่ขาย) ภายใต้ชื่อ "ครอบครัวไลค์ฟีด"

บริษัท ไลค์โอเชี่ยน ฟีด มิลล์ จำกัด เปิดรับตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล จองพื้นที่ทำธุระกิจกับเราก่อนได้เปรียบก่อนใคร มีพื้นที่เป็นของตนเอง ไม่บังคับยอดขาย
A.อาหารสัตว์น้ำ       

1. อาหารปลา แบรนค์ ไลค์ (Like)  ผลิตโดยโรงงาน    ทีอาร์เอฟ ฟีด มิลล์   http://www.trffeedmill.com/

2. อาหารปลา แบรนค์ ไลค์โกลด์ (Like Gold)  ผลิตโดยโรงงาน    เอเชี่ยนฟีด    http://www.asianfeed.co.th/index.php/home/contact

B. อาหารสัตว์บก  

 1. อาหารสุกร แบรนค์ ไลค์ฟีด (Like feed) ผลิตโดยโรงงาน วีซีเอฟ กรุ๊ป(วีระชัยฟาร์ม) (http://vcffeedmill.com/our_product.php) 

C.อาหารสัตว์ปีก

1. อาหารไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง แบรนค์ ไลค์ฟีด(Like feed) ผลิตโดย  วีซีเอฟ กรุ๊ป(วีระชัยฟาร์ม) (http://vcffeedmill.com/our_product.php) 

D. อาหารสัตว์เลี้ยง

1  อาหารสุนัข แบรนต์ Like Dog ผลิตโดย โรงงาน บลูฟาโล่   http://www.bluefalo.com/en/contactus

2  อาหารแมว แบรนต์ Like Cat ผลิตโดย โรงงาน บลูฟาโล่   http://www.bluefalo.com/en/contactus

3  อาหารนกขุนทอง แบรนต์ Like Brid ผลิตโดย โรงงาน บลูฟาโล่   http://www.bluefalo.com/en/contactus

E. ปุ๋ยและเคมีเกษตร

1.  สารปรับสภาพดิน แบรนต์ OHHO โอ้โห้  ผลิตโดย โรงงาน ว.ธนทรัพย์   http://www.v-tanasub.com/fertilizer.html

 

  บทความวิชาการ     เตรียมตัวรับมือกับโรคปลาช่วงหน้าร้อน   Laughing

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

    • logo1.jpg
      บริษัท ไลค์โอเชี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด ( รอพาดหัว)อาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่า 7...
Visitors: 31,360